Berichtgeving Ministerie van Financiën m.b.t. LV WOZ

Wednesday 5 June 2013
Berichtgeving Ministerie van Financiën m.b.t. LV WOZ

Het Kadaster heeft de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) in productie genomen. Dit is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van JNet (bouw) en …

Het Kadaster heeft de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) in productie genomen. Dit is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van JNET (bouw), GouwIT (bouw en applicatiebeheer), het Kadaster (technisch beheer), de Waarderingskamer (functioneel beheer) en het ministerie van Financiën (opdrachtgever).

De LV WOZ is het centrale systeem waar WOZ-gegevens verkregen kunnen worden door geautoriseerde afnemers. Begin dit jaar kwam het eerste deel van de voorziening beschikbaar. Vervolgens is, parallel aan de bouw van LV WOZ, de voorbereiding gestart van de aansluiting op de LV WOZ door gemeenten. De verwachting is dat in de periode tijdens en na de zomer de eerste koplopergemeenten daadwerkelijk aansluiten. De LV WOZ maakt deel uit van het stelsel van Basisregistraties

Ambitie
De ambitie is om in 2013 zoveel mogelijk gemeenten gebruik te laten maken van de LV WOZ, doorlopend in de eerste helft van 2014. Dan sluiten ook grote afnemers zoals de Belastingdienst aan.

Dit is een gezamenlijk traject met de koplopergemeenten, hun leveranciers, maar ook KING en Logius. De ervaringen in dit traject worden gebruikt om de gemeenten die daarna gaan aansluiten van goede informatie te voorzien. Dit om het aansluittraject zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Loket
De LV WOZ zal ook zorgen voor de vulling van het loket voor openbare WOZ-waarden. Daar kunnen burgers straks de WOZ-waarden van heel Nederland bekijken.