OpenSSL Heartbleed bug…

Wednesday 9 April 2014

N.a.v. nieuwsgeving over de OpenSSL Heartbleed bug

Naar aanleiding van de nieuwsgeving m.b.t. de OpenSSL implementatiefout bekend onder de naam ‘Heartbleed’, verklaart JNet dat dit de OpenTunnel appliance installaties niet raakt.

OpenTunnel zelf maakt geen gebruik van OpenSSL of haar libraries.

NCSC publiceert factsheet over OpenSSL-kwetsbaarheid Heartbleed