JNet sluit GGD Amsterdam aan op de ‘Middenvelder’ in de Justitieketen.

Wednesday 26 June 2019

De Middenvelder is een centrale voorziening waarbij kan worden nagegaan of een persoon al bekend is in een ander zorg- en veiligheidshuis.
Deze voorziening wordt net als CORV beheerd door JustID.
De JNet aansluiting is generiek van opzet en biedt de mogelijkheid voor andere Zorg-en Veiligheidshuizen om ook eenvoudig gebruik te maken van de Middenvelder informatieuitwisseling.