Momenteel wordt er druk uitgeoefend om op korte termijn aan te sluiten op de DSO terwijl gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten nog niet helemaal klaar zijn met de inrichting van hun applicaties en processen. JNet biedt een oplossing

Via de JNet Cloud kunt u binnen het gewenste weeknummer aansluiten op de DSO. Vergunningaanvragen die gedaan worden in het nieuwe omgevingsloket in de pre-productie of productie omgeving ontvangen wij in uw naam en slaan wij op in een voor uw organisatie gecreëerd archief waar u zelf kennis kunt nemen van de aanvragen en bijlagen. Wij creëren voor uw organisatie de vereiste accounts voor het inloggen (op basis van 2-factor authentication). In een later stadium kan de verbinding worden gemaakt met de nieuwe of oude backoffice systemen van uw organisatie.

Lees meer

JNet heeft in diverse praktijkproeven met haar partners alle koppelingen beproefd en is klaar voor een snelle en grote uitrol in preproductie en productie wanneer deze vrijgegeven wordt

Met leveranciers van systemen voor regelbeheer (STTR) en vergunningafhandeling zijn alle (Digi)koppelingen en DSO-API’s beproefd. De komende maanden implementeren we nog de net opgeleverde samenwerkingsruimte koppelingen. De architectuur is zo opgezet dat we deze snel en massaal kunnen uitrollen. Er is nog een heleboel werk te doen om van het Digitaal Stelsel Omgevingswet een succes te maken. Maar op het terrein van aansluitingen op de DSO hoeft u zich geen zorgen te maken.

Lees meer

De Middenvelder is een centrale voorziening waarbij kan worden nagegaan of een persoon al bekend is in een ander zorg- en veiligheidshuis.
Deze voorziening wordt net als CORV beheerd door JustID.
De JNet aansluiting is generiek van opzet en biedt de mogelijkheid voor andere Zorg-en Veiligheidshuizen om ook eenvoudig gebruik te maken van de Middenvelder informatieuitwisseling.

OpenTunnel 1.7.7 gereleased

Saturday 4 November 2017

Een jaar lang is aan deze release gewerkt en het laatste half jaar uitgebreid getest. Ook deze versie zit weer vol met nieuwe features. Binnenkort wordt deze versie op de JNet Cloud Overheidsservicebus.com geinstalleerd.

De highlights van OpenTunnel 1.7.7 zijn:

Lees meer

Het is nu niet mogelijk om een nieuwe aansluiting te implementeren op de Berichtenbox. Dit in verband met de migratie naar een nieuwe omgeving bij Logius, waar wij ook al druk mee aan het testen zijn. Pas na de zomer (september/oktober) zullen weer nieuwe productie aansluitingen mogelijk zijn.

Maar kunt op dit moment nog snel, goed en tegen lage kosten aansluiten op de Berichtenbox via de JNet intermediairsfunctie. Dit is een functie waarbij één aansluiting kan worden ingezet voor een groot aantal organisaties. JNet is in oktober 2015 als intermediair aangesloten en heeft inmiddels tientallen organisaties geholpen met de implementatie van de Berichtenbox via het JNet Cloud platform.

Lees meer