Recent is de koppeling op het OmgevingsLoketOnline in gebruik genomen door ODRA. JNet verzorgt met de inzet van OpenTunnel zowel het berichtenverkeer als de document uitwisseling van en naar OmgevingsLoketOnline. Aflevering vindt plaats op de Centric applicatiesuite die de interne behandeling voor haar rekening neemt.

Lees meer

Het Inkoopbureau H10 heeft de primeur: als samenwerkingsverband automatisch toewijzings- en declaratieberichten uitwisselen met zorgaanbieders via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt, gezamelijk met JNet en andere partijen.

Inkoopbureau H10 wisselt automatisch berichten uit met het GGK

Lees meer