Consortium e-factureren sleept EU subsidie in de wacht

Tuesday 23 May 2017

Begin mei heeft de Europese Commissie het Nederlandse consortium van ICT dienstverleners waaronder JNet met partners uit de decentrale overheden geselecteerd voor een subsidie. De subsidie is bedoeld om oplossingen te ontwikkelen om beveiligd e-factureren tussen overheden en toeleveranciers mogelijk te maken.

In december vorig jaar diende het consortium een projectvoorstel in bij het Europese CEF Telecom subsidieprogramma. Twee belangrijke voorwaarden binnen het programma waren:
• er moet gebruik worden gemaakt van de nieuwe Europese Norm e-factuur
• het gebruik van het OpenPEPPOL-netwerk, dat in Nederland wordt beheerd door Simplerinvoicing.
Een aantal geselecteerde decentrale overheden hebben zich destijds als partner bereid getoond om de te ontwikkelen oplossingen in de praktijk te testen en te implementeren. JNet werkt hierbij samen met de gemeenten Utrecht en Zaanstad en heeft de ontvangst en verzending van e-facturen in haar cloud oplossing voor publieke en private partijen geintegreerd.

De goedkeuring van het ontwikkelingsproject en daarmee de toekenning van de subsidie maakt duidelijk dat de route via OpenPEPPOL respectievelijk Simplerinvoicing voor het beveiligd uitwisselen van e-facturen een sterk aan te bevelen keuze is. Het stimuleert de decentrale overheden om de e-factuur te omarmen zodat zij kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting die eind 2018 van kracht wordt.