Momenteel wordt er druk uitgeoefend om op korte termijn aan te sluiten op de DSO terwijl gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten nog niet helemaal klaar zijn met de inrichting van hun applicaties en processen. JNet biedt een oplossing

Via de JNet Cloud kunt u binnen het gewenste weeknummer aansluiten op de DSO. Vergunningaanvragen die gedaan worden in het nieuwe omgevingsloket in de pre-productie of productie omgeving ontvangen wij in uw naam en slaan wij op in een voor uw organisatie gecreëerd archief waar u zelf kennis kunt nemen van de aanvragen en bijlagen. Wij creëren voor uw organisatie de vereiste accounts voor het inloggen (op basis van 2-factor authentication). In een later stadium kan de verbinding worden gemaakt met de nieuwe of oude backoffice systemen van uw organisatie.

Lees meer