Spoedig aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet, tijd winnen voor volledige nieuwe implementatie of vasthouden aan uw huidig vergunningsysteem?

Thursday 23 January 2020

Momenteel wordt er druk uitgeoefend om op korte termijn aan te sluiten op de DSO terwijl gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten nog niet helemaal klaar zijn met de inrichting van hun applicaties en processen. JNet biedt een oplossing

Via de JNet Cloud kunt u binnen het gewenste weeknummer aansluiten op de DSO. Vergunningaanvragen die gedaan worden in het nieuwe omgevingsloket in de pre-productie of productie omgeving ontvangen wij in uw naam en slaan wij op in een voor uw organisatie gecreëerd archief waar u zelf kennis kunt nemen van de aanvragen en bijlagen. Wij creëren voor uw organisatie de vereiste accounts voor het inloggen (op basis van 2-factor authentication). In een later stadium kan de verbinding worden gemaakt met de nieuwe of oude backoffice systemen van uw organisatie.

U heeft dan de keuze uit: • Integratie met uw oude systeem (transformatie van STAM naar het oude StUF OLO formaat), • Het inzetten van een zaaksysteem • Integratie met OpenZaak op basis van ZGW 2.0 Common Ground API • Het afleveren van de aanvraag bij een (nieuw) VTH systeem incl. ZaakDMS integratie

Vanzelfsprekend is er een ook een koppeling tussen omgevingsplan en regelbeheer software voorzien.