Als eerste G4 gemeente is de gemeente Rotterdam aangesloten op de productie-omgeving van de Landelijke Voorziening WOZ.

De berichten uit de Gouw-Belastingen applicatie werden met behulp van onze ESB OpenTunnel via Digikoppeling protocollen verzonden naar de Landelijke Voorziening. Met een gemiddelde van 15 transacties per seconde werden de berichten uit de belastingapplicatie via de adapter verzonden. Het ging in totaal om zo’n 3.5 miljoen berichten. Tegelijk liepen de honderden overige koppelvlakken op de OpenTunnel servers ook gewoon door. Een nieuw bewijs van de schaalbaarheid van ons platform. Op 14 december werd het resultaat van de goede samenwerking met de gemeente Rotterdam en GouwIT gevierd in aanwezigheid van de Waarderingskamer.

Lees meer

Recent is de koppeling op het OmgevingsLoketOnline in gebruik genomen door ODRA. JNet verzorgt met de inzet van OpenTunnel zowel het berichtenverkeer als de document uitwisseling van en naar OmgevingsLoketOnline. Aflevering vindt plaats op de Centric applicatiesuite die de interne behandeling voor haar rekening neemt.

Lees meer

Het Inkoopbureau H10 heeft de primeur: als samenwerkingsverband automatisch toewijzings- en declaratieberichten uitwisselen met zorgaanbieders via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt, gezamelijk met JNet en andere partijen.

Inkoopbureau H10 wisselt automatisch berichten uit met het GGK

Lees meer

BerichtenBox Portaal beschikbaar

Wednesday 9 July 2014
BerichtenBox Portaal beschikbaar

Eenvoudig voldoen aan een iNUP verplichting? Met het JNet BerichtenBox portaal kunt u zonder backoffice of zaaksysteem toch berichten sturen naar de berichtenbox

Via het portaal kunt u ad-hoc berichten versturen naar een BSN of een lijst van BSN’s. Het portaal maakt de berichten aan die via de digikoppeling adapter worden verzonden naar MijnOverheid. Het is een aanvulling op de grotere berichtstromen (bijv. belastingaanslagen) via backend systemen of zaaksystemen, maar kan nu gebruikt worden om eenvoudig berichten te sturen naar MijnOverheid en zodoende aan een iNUP verplichting te voldoen.

Lees meer

In partnerschap met GemBoxx en KPN is in goede samenwerking met het Ministerie van Justitie de volledige CORV keten ontwikkeld en getest. Daarmee zijn we de eerste en volledig klaar voor dit deel van de decentralisaties.