Digikoppeling

Digikoppeling (voorheen de Overheidsservicebus) is de ‘postbode’ voor de overheid, het bestaat uit een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

Door deze eOverheid standaarden te adopteren kunt u digitaal berichten uitwisselen met collega-overheidsorganisaties. Landelijke registraties zoals het Omgevings Loket Online (OLO) en de Landelijke Voorziening WOZ maken gebruik van Digikoppeling voor de gegevensuitwisseling.

ACHTERGROND DIGIKOPPELING

Ketenintegratie wordt ook in overheidsland steeds gewoner. Digitale informatie-uitwisseling wordt steeds belangrijker. Een voorbeeld hiervan is het OmgevingsLoket Online waarmee het ministerie van Infrastructuur en Milieu een voorziening heeft gecreëerd voor aanvragen van een omgevingsvergunning via het internet. Gemeenten kunnen deze aanvragen digitaal ontvangen voor rechtstreekse verwerking in hun backoffice of zaaksysteem.
Steeds meer landelijke voorzieningen wisselen op basis van de standaarden van Digikoppeling informatie uit. Veelal zal hier gekozen zijn voor ebMS. Dit protocol zorgt voor een hoge mate van betrouwbaarheid en veiligheid. Digikoppeling omvat ook andere standaarden en protocollen, die allen door OpenTunnel zijn geïmplementeerd. Digikoppeling creëert echter ook haar eigen beheeruitdagingen. Er kan snel sprake zijn van wildgroei in de vorm van allerlei point-to-point koppelingen (zie figuur hieronder) tussen functionele domeinen en basis registraties/landelijke voorzieningen. De volgende ongewenste situaties kunnen zich voordoen:
 • Iedere koppeling moet opnieuw de Digikoppeling protocollen implementeren.
 • Beveiligingsrisico’s indien interne systemen zelf communiceren met de buitenwereld
 • Onoverzichtelijk certificaatbeheer met de kans op uitval van koppelingen bij het verlopen van een certificaat
 • Het ontbreken van bericht-logging en tracing (of dit moeten opnemen in iedere toepassing)

OpenTunnel biedt ondersteuning voor de volgende Landelijke Voorziening op basis van Digikoppeling:

 1. NieuwHandelsRegister
 2. Mijn Overheid Lopende Zaken en BerichtenBox
 3. Landelijke Voorziening Omgevingsvergunning (LVO,OLO)
 4. Gemeentelijk Gegevensknooppunt
 5. CORV
 6. GBA-V
 7. BRK
 8. BGT
 9. LV BAG
 10. eFacturatie / Digipoort
 11. Digimelding
 12. Digilevering
 13. Regelhulp
 14. LV WOZ