2_1.opentunnel_header

OpenTunnel

2_2.ot-logo-groen_website2013

OpenTunnel is een schaalbare integratiemakelaar en enterprise servicebus oplossing met faciliteiten specifiek voor de Nederlandse overheid. Het laatste komt tot uitdrukking in ondersteuning voor Digikoppeling en de StUF standaard. OpenTunnel is de motor onder de Landelijke Voorziening WOZ zoals deze bij het Kadaster draait.

Digikoppeling gateway en Servicebus

De integratiefaciliteiten zijn gebaseerd op eigen ontwikkelde technologie en het gebruik van de open source JBoss ESB. OpenTunnel kan worden ingezet worden als Digikoppeling adapter of als configureerbare integratiemakelaar. Aan OpenTunnel kunnen allerlei diensten worden gekoppeld zoals een zakenmagazijn, gegevensmagazijn, DMS, datadistributiesysteem waardoor OpenTunnel de rol krijgt van (gemeentelijke) servicebus

Wat doet OpenTunnel voor uw organisatie?

OpenTunnel is een integratiemakelaar die de volgende functies biedt:

 • volledige implementatie van de Digikoppeling WUS en ebMS koppelvlakstandaarden 1.0, 1.1 en 2.0
 • ondersteuning voor de Digikoppeling standaard voor Grote Berichten
 • ondersteuning voor de standaard service voor zaaksystemen en DMS (StUF Zaken DMS brug)
 • vertaling van WUS/SOAP, puur XML of JMS berichten naar ebMS berichten en vice versa
 • omzetting/aanpassing van berichten via onze transformers (XSLT, Freemarker, Java, XML filtering)
 • betrouwbare (eventueel meervoudige) aflevering van asynchroon berichtverkeer (zowel naar externe Digikoppeling voorzieningen als naar interne systemen)
 • beveiliging op zowel berichtniveau als op de transportlaag
 • tracking en tracing van berichtenverkeer
 • configuratie en operationeel beheer via de OpenTunnel beheermodule
 • FTP protocolondersteuning voor het ophalen van externe documenten via intern aan te roepen services, de documenten kunnen indien gewenst direct in een Document Management Systeem geplaatst worden.
 • Ingebouwde WABO plugin die de interne aflevering van zowel de aanvraag als documenten voor haar rekening neemt. In dit geval hoeft het zaak- of backoffice-systeem geen eigen FTP verkeer te onderhouden.
 • Een steeds toenemende lijst van standaard koppelingen en transformaties. Vraag naar de laatste stand van zaken!

Omdat OpenTunnel gebaseerd is op eigen Nederlandse ontwikkeling garanderen wij dat toekomstige Digikoppeling standaarden ondersteund worden. Bij de doorontwikkeling wordt vanzelfsprekend sterk geluisterd naar de mening van onze gebruikers.
Naast Integratiemakelaar is OpenTunnel ook een ‘Security Gateway’. Sinds release 1.6 biedt OpenTunnel ook ondersteuning voor mobiele (REST/JSON) APIs.

Uitgaande berichten kunnen voorzien worden van een digitale handtekening. Binnenkomende berichten kunnen worden gecontroleerd op geldigheid van de digitale handtekening. Interne service- of applicatie-ontwikkeling wordt eenvoudiger omdat OpenTunnel de organisatie ontlast van complexe beveiligingsproblematiek met name rondom Public Key Infrastructuren (PKI).

OpenTunnel kan ook ingezet worden buiten de specifieke Digikoppeling kanalen bijvoorbeeld bij het aanspreken van Cloud of SaaS diensten.

Volledige Digikoppeling Connectiviteit

2_4.e-overheid-nu

De processen in de overheid worden steeds meer beschouwd als een keten. Dit brengt allerlei berichtuitwisseling met zich mee. De berichtuitwisseling gebeurt op basis van gestandaardiseerde protocollen. Digikoppeling is een set standaarden die beschrijft hoe het berichttransport dient plaats te vinden tussen Nederlandse overheidsinstellingen. Digikoppeling is een specifieke invulling van internationale protocolstandaarden als ebMS, WS-Security, WS-Addressing etc. OpenTunnel is een Nederlands product die speciaal ontwikkeld is om aan de Digikoppeling protocol eisen te voldoen en te blijven voldoen! Daarnaast kan het externe berichten verkeer centraal beheerd en geconfigureerd worden zodat de beheerlast afneemt ten op zichte van ad hoc koppelingen.

2_5.e-overheid-toekomst

Wij spreken van ‘volledige digikoppeling connectiviteit’ omdat OpenTunnel ALLE Digikoppeling profielen ondersteunt en daarmee klaar is voor zowel huidige overheidsinitiatieven als WABO en eFacturering, LV-WOZ, NHR maar ook voor die in de nabije toekomst (nieuwe BRP, Digilevering, Digimelding). Onlangs is ondersteuning voor de nieuwste Digikoppeling standaard toegevoegd: de Grote Berichten standaard. Momenteel ligt de nadruk vaak op asynchrone berichtuitwisseling op basis van ebMS. Maar ook webservice verkeer met elektronische handtekening (Digikoppeling 2.0) is mogelijk met OpenTunnel. Bijzonder is ook dat OpenTunnel het mogelijk maakt interne systemen aan te sluiten op Digikoppeling zonder aanpassing van de bestaande berichten. Dit maakt OpenTunnel met name geschikt voor de uitwisseling van StUF berichten

Door middel van OpenTunnel kan een woud van ad hoc point-to-point koppelingen centraal en eenduidig worden geconfigureerd en beheerd.