2_1.opentunnel_header

OpenTunnel

2_2.ot-logo-groen_website2013

OpenTunnel is een schaalbare enterprise servicebus voor de Nederlandse overheid. OpenTunnel is beschikbaar in een lokale variant en als beheerde dienst in de JNet Cloud Overheidsservicebus.com. Meer dan honderdenvijftig Nederlandse overheidsorganisaties maken reeds gebruik van de faciliteiten van OpenTunnel.

OpenTunnel heeft een rijke ondersteuning voor protocollen waaronder Digikoppeling. Aan OpenTunnel kunnen allerlei diensten worden gekoppeld zoals een zakenmagazijn, gegevensmagazijn, DMS, datadistributiesysteem waardoor OpenTunnel de rol krijgt van (gemeentelijke) servicebus

Wat doet OpenTunnel voor uw organisatie?

OpenTunnel biedt de volgende functies:

 • volledige implementatie van de Digikoppeling WUS en ebMS koppelvlakstandaarden 1.0, 1.1, 2.0 en 3.0
 • Ondersteuning van ebMS, AS2, SOAP Webservice protocollen
 • Orkestratie van services (Native OpenTunnel of BPMN)
 • ondersteuning voor de Digikoppeling standaard voor Grote Berichten
 • ondersteuning voor de standaard service voor zaaksystemen en DMS (StUF Zaken DMS)
 • omzetting/aanpassing van berichten via onze transformatietechnologie (XSLT, Freemarker, Groovy, XML filtering, Rest/JSON <-> XML)
 • betrouwbare (eventueel meervoudige) aflevering van asynchroon berichtverkeer (zowel naar externe Digikoppeling voorzieningen als naar interne systemen)
 • beveiliging op zowel berichtniveau als op de transportlaag
 • tracking en tracing van berichtenverkeer
 • configuratie en operationeel beheer via de OpenTunnel beheermodule
 • FTP protocolondersteuning voor het ophalen van externe documenten via intern aan te roepen services, de documenten kunnen indien gewenst direct in een Document Management Systeem geplaatst worden.
 • Een steeds toenemende lijst van standaard koppelingen en transformaties. Vraag naar de laatste stand van zaken!

Omdat OpenTunnel gebaseerd is op eigen Nederlandse ontwikkeling garanderen wij dat toekomstige Digikoppeling standaarden ondersteund worden. Bij de doorontwikkeling wordt vanzelfsprekend sterk geluisterd naar de mening van onze gebruikers.
Naast Enterprise Servicebus is OpenTunnel ook een ‘Security Gateway’.

Volledige Digikoppeling Connectiviteit

2_4.e-overheid-nu

De processen in de overheid worden steeds meer beschouwd als een keten. Dit brengt allerlei berichtuitwisseling met zich mee. De berichtuitwisseling gebeurt op basis van gestandaardiseerde protocollen. Digikoppeling is een set standaarden die beschrijft hoe het berichttransport dient plaats te vinden tussen Nederlandse overheidsinstellingen. Digikoppeling is een specifieke invulling van internationale protocolstandaarden als ebMS, WS-Security, WS-Addressing etc. OpenTunnel is een Nederlands product die speciaal ontwikkeld is om aan de Digikoppeling protocol eisen te voldoen en te blijven voldoen! Daarnaast kan het externe berichten verkeer centraal beheerd en geconfigureerd worden zodat de beheerlast afneemt ten op zichte van ad hoc koppelingen.

2_5.e-overheid-toekomst

Wij spreken van ‘volledige digikoppeling connectiviteit’ omdat OpenTunnel ALLE Digikoppeling profielen ondersteunt en daarmee klaar is voor aansluiting op alle Landelijke Voorzieningen. Momenteel ligt de nadruk vaak op asynchrone berichtuitwisseling op basis van ebMS. Maar ook webservice verkeer met elektronische handtekening (Digikoppeling 2.0) is mogelijk met OpenTunnel. Bijzonder is ook dat OpenTunnel het mogelijk maakt interne systemen aan te sluiten op Digikoppeling zonder aanpassing van de bestaande berichten. Dit maakt OpenTunnel met name geschikt voor de uitwisseling van StUF berichten

Door middel van OpenTunnel kan een woud van ad hoc point-to-point koppelingen centraal en eenduidig worden geconfigureerd en beheerd.