8_1.referentie-header-gouda

Referentie klanten

8_2.ingmar_uitsnede

“…als je verder kijkt wil je een universele koppeling naar de buitenwereld!” aldus Ingmar Kim, Gegevensarchitect Gemeente Gouda.

GOUDA

De gemeente Gouda maakt gebruik van het backoffice systeem van de firma Centric. Echter zonder gebruik te maken van een midoffice module of de OLO-module van Centric. Dit omdat Gouda een toekomstvast product wil voor de afhandeling van Digikoppeling gebaseerd dataverkeer. Een duidelijke visie die dus verder gaat dan alleen de WABO.

OpenTunnel is in Gouda geïmplementeerd als ‘gateway’ voor de afhandeling van verkeer met externe partijen. In het kader van de WABO zorgt OpenTunnel voor het ontvangen van XML-berichten, het downloaden van de bijlagen (via FTP) en het afleveren van de berichten bij het backoffice systeem. Hierdoor is het voor Gouda mogelijk om op basis van de bestaande infrastructuur, zonder aanvullende investeringen in een midoffice toch een geautomatiseerde koppeling met het OLO te realiseren.

Parkeerbeheer

Uitgifte van parkeervergunningen verloopt via CityPermit. OpenTunnel routeert het citypermit berichtverkeer naar de achterliggende systemen binnen de gemeente. Het ophalen van de basisregistraties en het transport daarvan langs digitale kanalen moet uiteraard zeer zorgvuldig en beveiligd plaatsvinden. Ook hier blijkt OpenTunnel de juiste oplossing.

Op dit moment is nog maar nauwelijks te overzien wat de reikwijdte van OpenTunnel in overheidscommunicatie zal zijn. Zeker is dat OpenTunnel nu al een trefzekere oplossing is voor digitale communicatie in hybride ICT-omgevingen. Een oplossing die naast het datatransport zelf ook volledig tegemoet komt aan de voorwaarden die aan dat transport verbonden zijn, met het oog op veiligheid, zekerheid en het verifiëren van alle tussentijdse stappen.

AMSTERDAM

In Amsterdam is sprake van een Service Gerichte Architectuur op basis van een servicebus. OpenTunnel is in Amsterdam zo geconfigureerd dat de berichten worden geleverd aan en ontvangen van deze servicebus. Door JNet is er, samen met een derde partij, een midoffice oplossing gerealiseerd die de distributie en monitoring van informatie over de stadsdelen verzorgt. De rol hierbinnen van OpenTunnel is net als in Gouda het ontvangen van berichten en het downloaden van bestanden. In Amsterdam worden de bestanden in een Document Management Systeem gezet (Alfresco). Het bijzondere aan de situatie in Amsterdam is dat daar gewerkt wordt met zowel het product van Centric als met SquitXO van Roxit. Hieruit blijkt dat we vanuit OpenTunnel informatie uit kunnen wisselen met de 2 belangrijkste backoffice applicaties.

Waarom OpenTunnel?

In eerste instantie gingen de projectleider en zijn collega’s in Amsterdam aan de slag met een gateway van en naar Digikoppeling, die door de rijksoverheid was gemaakt.

“We hebben er 40 dagen aan gewerkt en we hebben hem aan de praat gekregen. Maar tijdens het testen bleek deze oplossing niet robuust genoeg, niet betrouwbaar. Aansluitend hebben we ons gebogen over een product van Oracle. Na 20 dagen hebben we ook hier de stekker eruit getrokken, want we twijfelden aan de functionaliteit en het was een dure oplossing vanwege hoge licentiekosten.

Intussen hadden we kennis gemaakt met OpenTunnel: een universele koppeling die gemakkelijk en snel te configureren en te installeren is. Binnen enkele dagen werkte het, goed zelfs, robuust en betrouwbaar. Sindsdien hebben we vrijwel geen problemen meer met de verbinding tussen het midoffice en Digikoppeling.

Natuurlijk gaan er geregeld dingen mis, maar dat heeft zelden iets met OpenTunnel te maken. Overigens kunnen we met OpenTunnel nagaan wáár er in de digitale communicatiecyclus iets mis is gegaan en hoe dit verholpen kan worden. OpenTunnel biedt alle vereisten rond authenticiteit en autorisaties, zorgt voor strikte beveiliging van datatransport en is goed in tracking & tracing.”

8_4.referentie-header-amsterdam

STAPPENPLAN

Om u te helpen met het efficiënt aansluiten hebben we onze opgedane ervaringen vertaald naar een stappenplan. Op het moment dat u besluit om OpenTunnel te gaan gebruiken zullen wij deze gebruiken in de ondersteuning. Hierdoor weet u zeker dat u niks vergeet maar ook dat de juiste stappen op het juiste moment uitgevoerd worden.

Het aansluiten op een omgeving is immers meer dan alleen het installeren van een product. Er is een grote afhankelijkheid met diverse partijen waarbij het maken van duidelijke afspraken cruciaal zijn.