JNet Cloud Connector

De JNet Cloud Connector maakt het mogelijk om eenvoudiger, veiliger, betrouwbaarder en goedkoper aan te sluiten op het JNet cloud platform genaamd ‘Overheidservicebus.com’. Daarmee kunnen interne applicaties direct worden aangesloten op Landelijke Voorzieningen, SaaS applicaties en diensten van ketenpartners en samenwerkingsverbanden zonder tussenkomst van een lokale servicebus. Voor dit product zijn geen licentiekosten verschuldigd wanneer gebruik wordt gemaakt van ons cloud platform. Zie voor verdere informatie de documentatie sectie op deze website